SHOPPING HISTORY

스크롤 상단이동
导航

[ Q&A ]
留言板搜索框 搜索  初始化
一般公告栏留言
编号
内容
发表者
日期
点击数
31
Whitney Wong
2019-12-09
2
30
Whitney Wong
2019-12-07
3
29
出貨時間 (1)
Whitney Wong
2019-12-06
2
28
出貨時間 (1)
Whitney Wong
2019-12-06
0
27
出貨時間 (1)
Whitney Wong
2019-12-06
0
26
出貨時間 (1)
Whitney Wong
2019-12-06
0
25
y
2019-11-26
5
24
Yolanda
2019-11-24
6
23
ting
2019-10-14
19
22
CHIEHTZU
2019-09-18
27
21
出貨時間 (1)
歐虹谷
2019-08-20
2
20
寄貨時間 (1)
chen i an
2019-07-19
2
19
Ann
2019-06-23
76
18
20190513_AC4_0000033詢問出貨時間 (1)
CHENSZUYU
2019-05-16
4
17
Greena
2019-04-26
42
  1. 1
  2. 2
  3. 3

客服中心

CS Board   |   CS Email: jstyle17@naver.com

Weekend / 周末,公休日休息

JSTYLE代表 : Kim YongjaJstyle, 13F, 5, Seongsuil-ro 8-gil, Seongdong-gu,Seoul, Republic of Korea营业执照号 : 210-81-65986  [商家信息确认]

网上营业许可证 : 2014-SeoulSungdong-0576隐私保护负责人 : Kang Hyunsuk

COPYRIGHT ⓒ 2019 JSTYLE ALL RIGHTS RESERVED.